กระโปรงผ้าไทย ผ้าไหม กระโปรงผ้ายีนส์

กระโปรงผ้าไทย กระโปรงผ้าไทย กระโปรงผ้าไทย กระโปรงผ้าไทย กระโปรงผ้าไทย กระโปรงผ้าไหม
ออกแบบงานกระโปรงผ้าไทย ผ้าไหม กระโปรงผ้ายีนส์ และตกแต่งชุดกระโปรงทั้งแนวแฟชั่น แนวอนุรักษ์หรือแนวประยุกต์ อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยลายปักหรืองานเพ้นเพื่อให้ดูโดดเด่นกว่าไคร” ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบ